2099196
cdXraw3aeGhTIAg2PNNEe51sE8jnaQE1t3|8yP1MZoMgbTdqAVNz7fS7tRezPWzT
Liên hệ
1
Với mục tiêu dân chủ trong nhà trường, ban giám hiệu nhà trường luôn muốn nghe những ý kiến đóng góp, phản ảnh từ phía học sinh. Mời các bạn hãy gửi các ý kiến.
Thông tin liên hệ
Trường Trung Học Phổ Thông Nguyễn Cảnh Chân
Địa chỉ: Khối 3 - Thị trấn Thanh Chương - Nghệ An

Điện thoại:
0912 447 539
Email:
c3nguyencanhchan@gmail.com